Archive for 2021 balandžio

3 balandžio, 2021
Neįkyrėk su klausimu:
O tu? Geriau padėk
pavasarį pakeisti rudeniu.
Geriau atskleisk, kur žydi
pilnavidurė minties gėlė.
Pavargau po kruopelytę
rankiot iš savęs likutį to,
ką maniausi turinti.
Balsai iš praeities
tokie pridusę nuo metų
dulkių. Erkučių iškamuoti.
Ir tu lendi su klausimu:
O tu? Lyg įkyruolis vaikas.
Pavasario taku skubu
į rudenį. Jame mana esybė
painiu voratinkliu
patikimais apgaubs save,
rudens jurginams žydint.
2021
 

2 balandžio, 2021
Ryto prieigose mėginu
atsikratyti savęs.
Girdit, paukščiai pakirdo.
Bus giesmė jų palaiminga, nekalta,
net jei kaltų juos už čiulbėjimą
prie kryžiaus.
Girdit, šlama medžiai, pažadinti
skubančio pro šalį vėjo.
Vėjas mano kalbą pažino, suprato,
pasiims dalelę manęs ir nuneš
pro rūką link saulės.
Negebės?
Ryto prieigose man dar vis
per daug manęs.
Ir per daug drėgmės ant miesto
iškalbingojo grindinio.
Drėgmė ir tas per daug manęs
erzinsim auditoriją, skubančią
į savęs pripažinimą.
2021

1 balandžio, 2021
Žemiškais žingsniais
Per Žemę, sukrutusią,
Jei reikės, pamaitinti
Dangų alkstantį,
Jei reikės, pradėt suktis
Į priešingą pusę.
Žemiškais žingsniais
Pakalbini grindinį.
Dusdamas ištaria savo:
Ir aš tave myliu.
Žemiškais žingsniais
Per nuopolių kančią.
Šioj žemėje viską tik
Žemė ir sprendžia.
Net jei ji po grindiniu
Dūsta, ji sukasi uoliai
Su Motinos priederme
Į saulėtą pusę.
2021