Archive for 2021 gegužės

30 gegužės, 2021
Sudėtinga išlaukt,
kai nuo medžių krinta lietus
ir subliūkšta į per kietą galvą.
Pasistengi išbūt
akimirkos akivaizdoje gerai
matomu atspindžiu lašelyje,
kuriame vėsa pulsuoja.
Bekraujė, bekvapė, besielė.
Laikina būtimi.
Tavo, ir kitų tyliam apmaudui.
Sudėtinga, bet išlauki
ir supranti:
Bejėgiškumas ne tas apavas,
kad nesutrintų nuospaudų,
judant per ilgu gyvenimu.
2021

30 gegužės, 2021
Atėjai, kad išeitum,
pakilus vėjui ar rytmečiui
auštant be vyturio giesmės.
Atėjai, kad pasakytum,
niekuomet nemylėjęs, tik
gailingoj rasoje suvilgęs
širdies jausmus.
Bus diena ar naktis, kurioje
pasaką seks mėnuo,
pjautuvu rėždamas Dangų į
kelias nelygias dalis.
Atėjai, kad palaimintum ir…
sudarkytumei skliautą, po
kuriuo man gyventi iki mirties.
Buvo iškalbinga tyla ir žodis,
ir juokas, apgirtęs nuo savęs
paties. Ir tavo žingsniai
tolstantys tolstantys gatve,
kurioje įstrigo pavasariai
su rudens tobula išmintimi.
2021

28 gegužės, 2021
Nebūsiu amžinai.
Dūgs bitės, suprakaitavusios
nuo vasaros kaitros.
Ir atsisuks į amžinąją saulę
sodrieji pievų dobilai.
Mažais žingsneliais apeis
pievas ratu vaikelis, ieškodamas
taškelių ant boružės sparno.
Septynias nuodėmes atleis
rūstus Dangus, palaimins lietumi.
Amžinybės melas
ir vasaros baigtis lankstysis viens
kitam iki rudens.
Pabaigoje pradžia ir bus pradžia
kažko, tenai, kur
bitės dūgs vaikeliui, pranašaudamos
ne amžinąją vasarą.
2021

24 gegužės, 2021
Manimi apsirengęs likime,
kyli į pusnuogį Dangų.
Ne tau mano veržlumas,
mano sielos iškalbėjimai.
Paleisiu tave aprengtą, kad
nesušaltum nuo žemiškų vėjų,
kad Dangų pasiektum saugiai,
maldas iš kraujo purslų sudėsiu.
Kilk be manęs į Dangų, likime.
Aš – Žemėje liksiu,
ūkanų saugomam guolyje.
2021

22 gegužės, 2021
Jau tas klevų žydėjimo šėlsmas.
Jau tas antelių rypavimas į dangų.
Aušra veda rytą už rankos žvyrkeliu,
smilgoms lietaus pažadėtu.
Eisim po vieną prie upės,
stačiuoju šlaitu palypėsim į aukštį.
Užuovėjos nesusikūrėme, voratinkliu
dangstėme naujagimį jausmą.
Ką išrypavo antelės, ką iššėliojo
žydintis klevas, viskas lietaus malonėje
žvyrkeliu žemyn nukrypavo.
2021

22 gegužės, 2021
Šviežutėlis jausmas,
dar neapgautas žodžio.
Dar nepaliestas ranka.
Lyg plutelė duonos nuo
vaišingo stalo kvepianti
medum ir ajerais.
Baltų miglų sparnais
į žemę ligi pusės smenga
ir lieka ligi vakaro
sielotis, kad vis tiek praeis.
Kad liks tik atšvaitu,
kvapnaus jazmino dvelksmu.
Šviežutėlis jausmas,
užgimęs naktyje, kai sapnas
spraudėsi į per ankštą,
bevaisį sielos guolį.
Pluta ar duona, ar abi viename.
Svarbu neliesti jų
nei žodžiais, nei ranka.
2021

21 gegužės, 2021
Trinu, ką vakar parašiau
impulso pagauta.
Paukštis nulenkė sparnus,
snapu tik žemę rausia.
Paliko brydė už namų per
gelsvųjų pienių lauką.
Žvilgsnis į bundantį Dangų,
žadėtos palaimos nešėją.
Per išmindžiotą pienių lauką
bėgu atkaklia smilga,
įsikibusi vidinių tylančių vėjų.
2021

20 gegužės, 2021
Na kurgi tu, kur nuklydai.
Kur vaikštai, klevams pražydus.
Mažyte gležna pasakų fėja.
Juk buvai vieną dieną
į mano buveinę užklydusi.
Juk buvai peržengusi slenkstį
į manojo ilgesio salą.
Sugrįžk ant suglausto paukščio
sparno. Slenkstį tau sterilia
skepetaite kas rytą nušluostau.
Miniatiūrinį tavo šešėlį saugau
nešlifuotame savo posme.
2021

14 gegužės, 2021
Paskiri žodžiai,
žaliosios arbatos tvaikas.
Prie slenksčio
uoliai valaisi kojas.
Įeidamas ir išeidamas.
Džiaugsmo trupinį numeta
paukštis iš padangės
mėlyno aukščio.
Tau žolynėlis meilinasi —
nuspuręs grindinio vaikas.
Praeivis pakėlė skrybėlę,
pasilabinimui metas.
Šitiek drobių baltų primėtė
ruduo ant tavo tako.
Trupinys džiaugsmo tirpo
ištirpo žalioje arbatoje.
Iš paskirų žodžių rudens
plunksna užrašei mintį ant
baltų drobių.
Tebus į praeivio pasilabinimą
tobulas atsakas.
2021

13 gegužės, 2021
Visu greičiu pirmyn.
Kava puodelyje praaušusi.
Delnai raukšlėti ir
viena vienintelė viltis, suskubt
dar ką nors vėl iš pašaknių
naujai pradėti.
Klaidų suknelę nusimest,
nuogai nubrist į dilgėlyną.
Save iš pašaknių pažint
kaip dorybingą pradą.
Antelės krykia poromis. Tau
žavesys, kitiems tik apmaudu,
kodėl ne gulbės tuokiasi.
Viena vienintelė viltis gaji
dilgėlyne smuiku sugrot,
kai antys poravimąsi šoka.
2021