Archive for 2021 liepos

Baimė

14 liepos, 2021
Saulė vakarop.
Apninka šėtoniška baimė
likt vienai su savo savimi.
Keroja šėtoniškas noras
išbraukt iš atminties miesto
įkyrėjusią panoramą.
Nieko jame nėra, tik avilys
žmonių, nuo savęs sudirgusių.
Šėtoniškas tingėjimas
užgula pečius visu svoriu.
Kas buvo, kas yra, kas bus
toks netobulas derinys.
Nes saulė vakarop.
Nes lieki su savo savimi.
Ir be patikimos atramos:
To prakeikto miesto smogo.
2021

9 liepos, 2021
Apibūdink mano žvilgsnį.
Vienu žodžiu dar negirdėtu.
Tokiu, kad širdyje neliktų vietos
negatyviems jausmams.
Kad net Dangus išsivaikytų debesis,
žvaigždes sukeistų vietomis
ir mėnulio tamsią pusę
priverstų, žibintams degant, sušokti
nudistų paplūdimyje meilės
išbrokuotą tango.
2021

9 liepos, 2021
O man, žinai,
tas pats.
Gal aš tiktai šešėlis
tavo laiko tarpsnyje.
Bet juk be jo nebūna
nė žmogaus.
Permatoma skraiste
prisidengiu nuo saulės.
Ir pasilieku vaikščioti
po tavo laiko tarpsnį
su šituo:
O man tas pats.
2021

6 liepos, 2021
Dieve,
kaip seniai tas buvo.
Kaip seniai pirmu riksmu
pakedenai tu šį pasaulį.
Manei, kad visos volungės
giesme sukris po tavo kojomis,
o tu tik bėgsi kloniais,
smilgas lankstydama kvatosi,
manydama gyventi amžinai.
Duris į praeitį koja užtrenkusi,
į ateitį žvelgi pro tankią miglą.
Balsingos tavo volungės
nuskrido garbint melsvą Dangų.
O tu likai balastu žemėje
voliotis joms po kojomis.
2021

3 liepos, 2021
Nerėkite, tiktai nerėkite
į mano tylą.
Mano abejojimus apeikite
plačiu ratu.
Aš viską savyje kitu kampu
susidėlioju.
O jūs už mano durų likite.
Jei norite, draugais.
Jei norit, priešais.
Tik nemojuokit neapykanta
lygu dalgiu.
2021