Viename maišelyje

20 balandžio, 2021
Viskas viename maišelyje.
Ir Žemė ir Dangus
su viskuo, kas tobula ir ne.
Ant seklumos užplaukę,
supasi valtelės, dugnais
smaluotais žmogiškos dalios.
Vienam maišelyje
atsakymai ir klausimai, ir
teiginiai apie užgimusius,
sudilusius jausmus.
Jame mes viską randam sau
bemiegę naktį pasirausę.
Iš to maišelio dvokas būna
perdėtai, o gal ir ne, aitrus.
2021

17 balandžio, 2021
Kas nutiks rytoj?
Sušiurkštės delnai
ir kojas kilnosi nerangiai?
Oi, žmogau, kol šviesi
atmintis ir kol valgai duoną
savotiškai sprangią,
tu rimta priežastis šypsotis
abejingajam Dangui.
Tu visko pradžia ir tąsa,
lietus ir kaitra, žaibo išlydis
speigu kankinančią naktį.
Banguojančios marios tavo
visa gyvastis.
Kol gyva atmintis, iki baigties
ryt tau jos vandenį sūrų.
2021

9 balandžio, 2021
Nuplėšk
voratinklį nuo veido.
Leisk pasimėgauti
jaunystės apvaizda.
Karališki karveliai
virš žemės skraido.
Nejaugi ji tik jiems
vieniems skirta?
Užmerk akis
į suraukšlėtą veidą,
paglamonėk
švelniausiais bučiniais.
Rudens voratinkliais
tokie turtingi
pavasariniai dangūs.
Iškalbinga jų nežemiška
trumpėjančių naktų
nesubtili aistra.
2021

7 balandžio, 2021
Minu Žemę,
virš kurios Dangus
su savo kūnais.
Pakalbinki mane,
juk žadėjai.
Pakalbink
ankstų rytą,
tamsią naktį
ir dieną, kai ji
apkurs nuo mašinų
gaudesio.
Vargu, ar rasiu
žodį tau,
nenuvalkiotą kitų.
Bet tarsiu jį,
kad išgarsinčiau save
ryto panoramoje.
Ir savo širdį
atverčiau, idant
sutryptų.
Man leidus.
Taip bus lengviau
kančią ištvert,
ašaroms neduodant
valios.
2021

7 balandžio, 2021
Dangau,
Tu mano būties staigmena.
Prozos kąsnelis, iškąstas
Senatvės marazmo,
Sukrito į posmą.
O jam nėra ateities,
Apmegztos
Apakos vilna, peršamos
Su nuolaida.
Akių švelnus dūmimas,
Bet šitaip žmogiška.
Dangau,
Apibrėžk aplink mane
Nepertraukiamą išganymo ratą.
Dėkinga Tau
Už būties staigmeną.
Rato, išganymo rato
Šitaip sielai reikia.
2021

5 balandžio, 2021
Esi vargano skrydžio
Paukštis. Vargana tavo dalia.
Bet vis tiek kyli į aukštį,
Ligi pirmo debesies danguje.
Su paskutiniu lašu lietaus
Grįžti į Žemę nusilaužt sparnus.
Mirštantys paukščiai
Aukštybėse ilgai negyvena, juk
Sužnaibytų žvaigždžių
Panoramą savo pražiotų snapu.
Žemėje atsipeikėji.
Grindinys ir tu, abu meilės vaiku.
2021

4 balandžio, 2021
Saulės laidoje tariamai
ieškom mielo
blėstančio atvaizdo.
Jis su tekančia saule
pamažėl kyla į dangų.
Ežerai ežerai —
žmonių išverktos per
naktį skausmo ašaros.
Vieniši pakelės beržai,
savo dalią išpasakoję
pro šalį vėjo nešamoms
dulkėms.
Saulės laidoje, tariamai
nusvilę į gyvenimą, rankas
sudeda maldai.
Saulei tekant, tariamai
pasiruošę kilt aukštyn,
kur mieli atvaizdai
rausvina dangų.
Gyvenimą
konstruojame pagal save,
per dažnai, nepaisydami
mielo artimo.
Saulės laidoje
verkiam į dangų.
Saulei tekant, paminam jį.
Žemėje dangus ar pragaras.
Tebūnie Prisikėlimo šventė.
Ragaukim!

3 balandžio, 2021
Neįkyrėk su klausimu:
O tu? Geriau padėk
pavasarį pakeisti rudeniu.
Geriau atskleisk, kur žydi
pilnavidurė minties gėlė.
Pavargau po kruopelytę
rankiot iš savęs likutį to,
ką maniausi turinti.
Balsai iš praeities
tokie pridusę nuo metų
dulkių. Erkučių iškamuoti.
Ir tu lendi su klausimu:
O tu? Lyg įkyruolis vaikas.
Pavasario taku skubu
į rudenį. Jame mana esybė
painiu voratinkliu
patikimais apgaubs save,
rudens jurginams žydint.
2021
 

2 balandžio, 2021
Ryto prieigose mėginu
atsikratyti savęs.
Girdit, paukščiai pakirdo.
Bus giesmė jų palaiminga, nekalta,
net jei kaltų juos už čiulbėjimą
prie kryžiaus.
Girdit, šlama medžiai, pažadinti
skubančio pro šalį vėjo.
Vėjas mano kalbą pažino, suprato,
pasiims dalelę manęs ir nuneš
pro rūką link saulės.
Negebės?
Ryto prieigose man dar vis
per daug manęs.
Ir per daug drėgmės ant miesto
iškalbingojo grindinio.
Drėgmė ir tas per daug manęs
erzinsim auditoriją, skubančią
į savęs pripažinimą.
2021

1 balandžio, 2021
Žemiškais žingsniais
Per Žemę, sukrutusią,
Jei reikės, pamaitinti
Dangų alkstantį,
Jei reikės, pradėt suktis
Į priešingą pusę.
Žemiškais žingsniais
Pakalbini grindinį.
Dusdamas ištaria savo:
Ir aš tave myliu.
Žemiškais žingsniais
Per nuopolių kančią.
Šioj žemėje viską tik
Žemė ir sprendžia.
Net jei ji po grindiniu
Dūsta, ji sukasi uoliai
Su Motinos priederme
Į saulėtą pusę.
2021